د خدایی نړیواله کلیسا انجمن (سویس)
8000 زیورخ

 

بریښنا لیک:     info@wkg-ch.org
انټرنیټ: www.wkg-ch.org


بانک د

پوسټ فینانس زیوریچ

د کمپیوټر حساب: 23-58243-7

IBAN: CH4309000000230582437

BIC: پوفیبیکس ایکس ایکس ایکس

 

د کاپي حق © 2021 WKG سویس