د انسان زوی

د سړي لوړ زوی Jesus erwähnte im Gespräch mit Nikodemus eine interessante Parallele zwischen einer Schlange in der Wüste und sich selbst: «Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben» (Johannes 3,14-15).

Was meint Jesus damit? Jesus greift auf eine Geschichte aus dem Alten Testament zurück, die von dem Volk Israel handelt. Die Israeliten befanden sich in der Wüste und hatten das verheissene Land noch nicht betreten. Sie waren ungeduldig und beschwerten sich: «Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise» (4. Mose 21,4-5).

Welche Bedeutung hatte das Manna? «Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus» (1. Korinther 10,3-4).

عیسی مسیح ډبره ده ، روحاني څښاک ، او هغه روحاني خواړه څه وو چې دوی یې خوري؟ دا مانا ، ډوډۍ وه چې خدای پاک د اسراییلو ټول کمپ ته غورځولی. دا څه و؟ عیسی د مینې سمبول دی ، هغه د جنت څخه ریښتیني ډوډۍ ده. اسراییل د آسماني ډوډۍ څخه کرکه کوي ، او څه پیښ شوي؟

Giftige Reptilien kamen, sie bissen zu und viele vom Volk starben. Gott weist Mose an, eine bronzene Schlange anzufertigen und sie auf einer Stange zu befestigen. «Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben» (4. Mose 21,9).

اسرائيليان ناشکر او ړانده وو چې خدای د دوی لپاره څه کوي. دوی هیر کړي وو چې هغه دوی په مصر کې د معجزې عذابونو له لارې غلامۍ څخه وژغورل او خواړه یې چمتو کړل.
زموږ یوازینۍ هیله په هغه رزق کې ده چې د خدای لخوا راځي ، نه د هغه څه څخه چې موږ یې کوو مګر د هغه چا څخه چې په صلیب کې پورته شوي. د "لوړاوي" اصطلا د عیسی عیسی علیه السلام د صليب لپاره یوه اصطلاح ده او د ټول بشریت او د اسراییلو نا امیده خلکو د حالت یوازینۍ لار ده.

زړور مار یوازې یو سمبول و چې د ځینې اسراییلو لپاره فزیکي شونتیا ممکنه کړې او حتمي یو ، عیسی مسیح ته یې اشاره وکړه ، څوک چې ټول انسانیت ته روحاني شفا ورکوي. زموږ له مرګ څخه د خلاصون یوازینۍ هیله دې تقدیر ته په پاملرنې پورې اړه لري چې خدای یې کړی دی. موږ باید د انسان زوی ته وګورو او باور ولرو ، څوک چې لوړ شوی ، که موږ له مرګ څخه وژغورل شو او ابدي ژوند وکړو. دا د انجیل پیغام دی چې په صحرا کې د اسراییلو د ځپلو په کیسه کې ثبت شوی دی.

که تاسو ، ګران لوستونکی ، د ناوې لخوا ځړول شوی ، د خدای زوی ته وګورئ چې په صلیب پورته شوی ، په هغه باور وکړئ ، نو تاسو به ابدي ژوند ترلاسه کړئ.

د بیری رابنسن لخوا